TanssiDansin toimihenkilöt

Hallitus ja toimihenkilöt ja toimenkuvat

Hallituksen ja toimihenkilöiden yhteystietoihin pääset tästä

Puheenjohtaja

Harri Antikainen

- johtaa ja koordinoi koko seuran toimintaa

- toimii hallituksen kokousten puheenjohtajana

- ylläpitää yhteyksiä Suomen Tanssiurheiluliittoon

- ylläpitää yhteyksiä ESLUun eli Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry:hyn

- ylläpitää yhteyksiä Kirkkonummen kunnan liikuntatoimeen

- hyväksyy palkat ja valmennusmaksut yhdessä taloudenhoitajan kanssa

- johtaa kriisiviestintää tarvittaessa

Varapuheenjohtaja

Viki Valanne

- toimii hallituksen kokousten puheenjohtajana puheenjohtajan poissaollessa

- ylläpitää yhteyksiä kunnan liikuntatoimeen

- ylläpitää yhteyksiä Suomen Tanssiurheiluliittoon

- ylläpitää yhteyksiä ESLUun eli Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry:hyn

- hyväksyy palkat ja valmennusmaksut yhdessä taloudenhoitajan kanssa

- johtaa kriisiviestintää tarvittaessa puheenjohtajan ollessa estynyt

Sihteeri

Maarika Mattheiszen

- laatii hallituksen kokousten esityslistat sekä toimii kokoussihteerinä ja

kirjoittaa kokouspöytäkirjat

- ylläpitää seuran arkistoa

- varaa salivuorot kevät-, syys- ja kesäkaudelle kunnalta

- ylläpitää osaltaan yhteyksiä Suomen Tanssiurheiluliittoon

Taloudenhoitaja

Vesa Tarkkanen

- informoi hallitusta taloustilanteessa hallituksen kokouksessa

- valvoo taloutta yhteistyössä kirjanpitäjän kanssa

- hyväksyy laskut, tarvittaessa puheenjohtajiston kanssa

- avustushakemusten hallinta ja seuraaminen (Kirkkonummen kunta, OKM sekä urheilua

tukevat yhteisöt ja yritykset) 

Tiedotusvastaava (sisäinen viestintä)

Kati Rantanen

- informoi jäsenistöä ajankohtaisista asioista (esim. tiedot valmentajilta, hallitukselta,

Suomen Tanssiurheiluliitolta)

- informoi tapahtumista MyClub-järjestelmässä

- päivystää seuran sähköpostia

- toimii MyClub-järjestelmän pääkäyttäjänä

Tiedotusvastaava (ulkoinen viestintä)

Emmi Gustafsson

- seuran some-vastaava

- informoi TanssiDansin seuraajia somessa (Facebook, Instagram) ajankohtaisista asioista - tarjoaa lehdistölle juttuja ja kuvia

- hoitaa seuran lehti-ilmoitukset (mm. Kirkkonummen Sanomat)

- vastaa markkinointitoimenpiteiden suunnittelusta ja toimeenpanosta yhteistyössä puheenjohtajan kanssa

- päivittää TanssiDans ry:n verkkosivut
- osallistuu vuosittain seuran toimintakertomuksen laadintaan ja kehittämiseen

Tähtiseuravastaava: Lapset ja nuoret

Ulla Kinnunen

- huolehtii Tähtiseura-dokumenttien päivityksistä lasten ja nuorten osalta

- pitää yhteyksiä Suomen Olympiakomiteaan Tähtiseura-asioissa

- tarkkailee, että seurassa toimitaan Tähtiseura-sääntöjen ja TanssiDansin Toimintakäsikirjaan kirjattujen periaatteiden mukaisesti

Tähtiseuravastaava: Aikuiset (hallituksen ulkopuolinen)

Tiina Urpola-Harjunpää

- huolehtii Tähtiseura-dokumenttien päivityksistä aikuisten osalta

- pitää yhteyksiä Suomen Olympiakomiteaan Tähtiseura-asioissa

- tarkkailee, että seurassa toimitaan Tähtiseura-sääntöjen ja TanssiDansin Toimintakäsikirjaan kirjattujen periaatteiden mukaisesti

Nuorisovastaava (hallituksen ulkopuolinen jäsen)

Aaro Ristola

- työskentelee yhdessä lasten ja nuorten Tähtiseuravastaavan kanssa

- seuraa lasten, juniorien ja nuorten asioita

- yhteyshenkilö nuorten ja hallituksen välillä

Nuorisovastaava (hallituksen ulkopuolinen jäsen)

Amanda Lindqvist

- työskentelee yhdessä lasten ja nuorten Tähtiseuravastaavan kanssa

- seuraa lasten, juniorien ja nuorten asioita

- yhteyshenkilö nuorten ja hallituksen välillä

Valmennusvastaava, valmennuksen koulutusvastaava

Harri Antikainen

- johtaa valmennustiimejä yhteistyössä: lastentanssi, harrastajat ja kilpailevat parit tiimien vetäjien kanssa

Turvallisuusvastaava

Vesa Tarkkanen

- varmistaa ensiapuvälineiden saatavuuden seuran harjoituksissa, seuran järjestämissä

kilpailuissa ja näytöksissä

- tarkastaa ja auttaa turvallisuussuunnitelman laatimisessa kilpailuihin ja näytöksiin

- varmistaa järjestysmiesten riittävyyden tapahtumiin

Kilpailuvastaava

Marina Polishchuk

-hoitaa parikortistoon ilmoittautumiset 

-auttaa DanceCoren käytössä

Kirjanpitäjä

Riitta Airisniemi

- laskutus 

- kirjanpito

Seuran ulkopuolinen apu

Kari Ekman

- auttaa ongelmatilanteissa, joissa ei haluta keskustella seuran valmentajien tai hallituksen kanssa suoraan