Tanssijalle

Uusimmat seuran tiedotteet tanssijoille

Harrastepolut ja harrastetasot

Valmennuksen ja ohjauksen linja

Valmennuksen ja ohjauksen linja

Päivitetty 10.1.2021

TanssiDans on kirjannut ylös valmennuksen ja ohjauksen linjan. Valmennuslinja ohjaa ja auttaa seuran valmentajia toimimaan yhdessä sovitulla tavalla.

Valmennuslinjan ensisijainen tehtävä on määritellä seuran yhtenäiset arvot ja tavat toimia seuran valmennuksessa.

Se on pohja yhteiselle dialogille valmentajien, urheilijoiden, vanhempien, seuratyöntekijöiden ja muiden sidosryhmien välillä

VALMENNUKSEN JA OHJAUKSEN LINJA

MinäPuhe -appi

Lasten ja nuorten henkisen hyvinvoinnin hanke

Opetus- ja kulttuusiministeriön tukema

TanssiDansissa kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja terveyteen liittyy kiinteästi OKM:n tukema Lasten ja nuorten henkisen hyvinvoinnin hanke, jonka tavoitteena on tukea lapsen kasvua tasapainoiseksi, positiivisesti itseensä suhtautuvaksi ihmiseksi, jolla on hyvien vuorovaikutustaitojen ja rakentavan sisäisen puheen avulla keinoja kohdata haasteita niin harrastuksessa, kilpaurheilussa kuin koti- ja kouluarjessakin.

TanssiDans on luonut sisäisen puheen työstämisen avuksi älypuhelimella toimivan teknisen sovelluksen, MinäPuhe-appin, joka ohjaa tanssijaa huomioimaan ja selkiyttämään minäpuhettaan. Samalla valmentaja saa paremmin tietoa tanssijan minäpuheesta ja pystyy tarvittaessa ohjaamaan sen kehittämistä.

Lisätietoja saat valmentailta 


Kiusaamisen vastainen työ

TanssiDans on mukana kiusaamisen vastaisessa työssä. Tanssi sopii kaikille. Hyvä seuratoiminta perustuu yhteisöllisyyteen ja kaveruuteen. Joskus kuitenkin tanssija saattaa joutua kiusaajan uhriksi. Tanssiurheiluliitto on kerännyt huoneentauluja tanssijalle, tanssiopettajalle, koulun opettajalle sekä tanssijan huoltajalle, kuinka toimia niissä tilanteissa, kun tanssija kokee tulleensa kiusatuksi harrastuksensa takia.

Älä jää kiusaamistilanteessa yksin. Puhu asiasta. Itselle tärkeää harrastusta ei kannata antaa kiusaajan pilata.

Huoneentaulut löydät täältä

Et ole yksin


Urheiluharrastuksesta saa parhaimmillaan iloa, onnistumisia ja hyviä ystäviä. Väestöliiton ja suomalaisen urheilun yhteishankkeessa edistetään jokaisen oikeutta nauttia urheilusta turvallisesti sekä tulla kohdelluksi yhdenvertaisesti ja kunnioittavasti. Oletko sinä kohdannut epäasiallista käytöstä tai häirintää urheilussa? Yhteyttä voivat ottaa urheilijat, urheilijan vanhemmat/huoltajat, valmentajat, sekä urheiluseurojen tai lajiliittojen työntekijät ja vapaaehtoiset.

Et ole yksin nettisivuille 

#etoleyksin