Seuran toiminnasta

TanssiDans on tehnyt jo pitkään laadukasta valmennustyötä lasten ja nuorten tanssiurheilun parissa. Tästä työstä tunnustuksena seuralle myönnettiin Olympiakomitean Sinettiseuratunnus vuonna 2007 ja vuonna 2018 Tähtimerkki. Tähtiseura on Olympiakomitean, lajiliittojen ja liikunnan aluejärjestöjen uusi seurojen laatuohjelma, joka tukee suomalaisen urheilun keskeistä vahvuutta: seuratoimintaa. Seuralle myönnetty Tähtimerkki on myös lupaus laadusta nykyisille ja uusille seuran jäsenille sekä heidän lähipiirilleen ja tukijoille. Lasten ja nuorten osa-alueella Tähtimerkki tarkoittaa ennen kaikkea kehittävää ja innostavaa ympäristöä harrastamiseen ja urheiluun. TanssiDans sai vuonna 2017 Olympiakomitean ja energiayhtiö Gasumin kannustuspalkinnon laadukkaasta seuratyöstä.

Tähtiseurana TanssiDansin toiminnan lähtökohtana on jokaisesta mukaan tulevasta lapsesta ja nuoresta huolehtiminen. Kaikki lapset ja nuoret ovat tasa-arvoisia ja heitä tuetaan ja kannustetaan taitotasosta riippumatta. Lue lisää Tähtiseura-laatuohjelmasta.

Kiusaamisen vastainen työ

Tanssiurheiluliitto haluaa olla mukana kiusaamisen vastaisessa työssä. Tanssi sopii kaikille. Hyvä seuratoiminta perustuu yhteisöllisyyteen ja kaveruuteen. Joskus kuitenkin tanssija saattaa joutua kiusaajan uhriksi. Olemme keränneet huoneentauluja tanssijalle, tanssiopettajalle, koulun opettajalle sekä tanssijan huoltajalle, kuinka toimia niissä tilanteissa, kun tanssija kokee tulleensa kiusatuksi harrastuksensa takia.

Älä jää kiusaamistilanteessa yksin. Puhu asiasta. Itselle tärkeää harrastusta ei kannata antaa kiusaajan pilata.

Seuran säännöt:

Seuran toimintalinja:

Seuran laatukäsikirja:

Seuran tietosuojaseloste (23.3.2018):

Koulutusta seuran jäsenille

Seura kouluttaa jäseniään ohjaaja- ja toimihenkilötehtäviin. Kaikkien jäsenten, jotka haluavat Tanssiurheiluliiton tai Eslun koulutuksiin, tulee täyttää koulutushakemus.

Tanssiurheiluliiton koulutuskalenteri

ESLUn tapahtuma- ja koulutuskalenteri

TanssiDans edellyttää kouluttamiltaan henkilöiltä osallistumista seuran toimintaan, esimerkiksi ryhmien ohjaamista tai sijaistamista tai toimimista toimihenkilönä seuran järjestämissä kisoissa. Ohjaajiksi koulutetuilta edellytetään osallistumista seuran ohjaajien tapaamisiin ja sisäisiin koulutuksiin. Heidän tulisi myös odottaa seuran seuraavan kauden opetussuunnitelmat ennen sitoutumista muualle.

Seuran päätöksenteko

TanssiDans ry toimintasuunnitelma ja talousarvioesitys 2018

TanssiDans ry kevätkokous 2017

TanssiDans ry toimintasuunnitelma ja talousarvioesitys 2017

TanssiDans ry jäsentyytyväisyyskysely 2017

TanssiDans ry toimintakertomus 2016