TanssiDansin kehityshankkeelle myönnetty 13.000 euroa opetus- ja kulttuuriministeriöltä seuratoiminnan kehittämistukea

13.05.2019

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi huhtikuun lopussa liikunta- ja urheiluseuroille yhteensä 3,7 miljoonaa euroa seuratoiminnan kehittämistukea. Tukea jaettiin yhteensä 395 hankkeelle ympäri Suomea. TanssiDans ry sai Opetus- ja kulttuuriministeriöltä seuratoiminnan kehittämistukea 13 000 euroa hankkeelle, jonka tavoitteena on tukea lasten ja nuorten henkistä hyvinvointia.

"Olemme äärimmäisen iloisia seurallemme myönnetystä kehittämistuesta. Hankkeemme tavoitteena on tukea lapsen kasvua tasapainoiseksi, positiivisesti itseensä suhtautuvaksi ihmiseksi, jolla on hyvien vuorovaikutustaitojen ja rakentavan sisäisen puheen avulla keinoja kohdata haasteita niin harrastuksessa, kilpaurheilussa kuin koti- ja kouluarjessakin," iloitsee TanssiDansin puheenjohtaja Harri Antikainen.

TanssiDans on luonut sisäisen puheen työstämisen avuksi älypuhelimella toimivan sovelluksen. Minäpuhe-appi ohjaa tanssijaa huomioimaan ja selkiyttämään minäpuhettaan. Samalla valmentaja saa paremmin tietoa tanssijan minäpuheesta ja pystyy tarvittaessa ohjaamaan sen kehittämistä.

Hankkeelle nyt myönnetyn avulla TanssiDans kouluttaa valmentajiaan, kehittää toimintamalleja sekä tuottaa osaamista ja materiaaleja henkisen hyvinvoinnin tukemiseksi. Lasten ja nuorten kasvua tuetaan tiiviissä yhteistyössä perheen ja myös koulun kanssa. Hankkeen aikana vanhemmille järjestetään aiheesta luentoja ja lapset ja nuoret osallistuvat aktiivisesti oman kokonaisvaltaisen hyvinvointinsa pohtimiseen.

Henkisen hyvinvoinnin koulutus- ja kehitystyötä tehdään tiiviissä yhteistyössä urheilupsykologien kanssa. Hankkeelle saadun seuratuen avulla pystytään myös tarjoamaan lapsille ja nuorille lisää ryhmätunteja. Opetus- ja kulttuuriministeriön tuki mahdollistaa aivan uudenlaisen toimintatavan luomisen, joka voidaan jakaa myös muiden lajien käyttöön.

Lue lisää Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämistä tuista täältä.